Par Mums

01

Vīzija

Kā grāmatvedis ar 30 gadu pieredzi, es kļuvu neapmierināts ar tradicionālo grāmatvedības praksi kurai fokuss bija uz sistēmām, nevis uz cilvēku vajadzībām.

Mana vīzija bija dibināt pats savu firmu un uzsvērt kopējo sadarbību starp mūsu klientiem un komandu kur klientu vajadzības ir pirmā vietā.

Lark Business Advisory ir tā vīzija.

Ēriks Cīrulis Direktors / Galvenais Izpilddirektors

 

02

Komanda

Efektivitāte un ražīga darbība ir svarīga mūsu klientu apkalpošanai, tāpēc mēs uzturam pozitīvu komandas kultūru tāpēc ka tā ir nepieciešama veiksmīgā biznesā.

03

Kultūra

Cilvēka attiecības ir vissvarīgākā lieta mums. Mēs radām ģimenes atmosfēru un katrs klients ir ieskaitīts mūsu ģimenē. Kad klienti mūs apciemo mēs viņiem parādām ap mūsu biroju un iepazīstinājām viņus ar katru komandas locekli. Mēs uzsveram tuvu sadarbību ar visiem un pievēršam uzmanību klientu aprūpei. Mēs gribam lai katrs klients jūtās vērtīgs un atbalstīts.

04

Moderns

Mēs esam dibinājuši modernu uzņēmumu no pašiem pamatiem. Mūsu birojs ir iekārtots ar inovāciju lai mazinātu vajadzību drukāt un radīt papildus papīrus. Mums ir moderna vide, kur izmantojam jaunāko tehnoloģiju, modernus procesus un modernu pieeju ar cilvēkiem.

Mūsu bizness ir attīstījies ar skatu uz priekšu. Mēs sniegsim klientiem pakalpojumus 2020’os gados.